THỦ TỤC CÔNG CHỨNG DI CHÚC

A – CÁC GIẤY TỜ CẦN NỘP

* Trong trường hợp người lập di chúc là hai vợ chồng, cần có các giấy tờ sau :

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cả vợ và chồng

2. Sổ hộ khẩu của cả vợ và chồng

3. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân ( Đăng ký kết hôn ) Tiếp tục đọc

Advertisements

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG DI CHÚC

A – CÁC GIẤY TỜ CẦN NỘP

* Trong trường hợp người lập di chúc là hai vợ chồng, cần có các giấy tờ sau :

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cả vợ và chồng

2. Sổ hộ khẩu của cả vợ và chồng

3. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân ( Đăng ký kết hôn ) Tiếp tục đọc