THỦ TỤC CÔNG CHỨNG VĂN BẢN VỀ THỪA KẾ

A- CÁC LOẠI VĂN BẢN VỀ THỪA KẾ

1. Văn bản khai nhận thừa kế

2. Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

3. Văn bản từ chối di sản thừa kế

B – CÁC GIẤY TỜ CẦN CUNG CẤP

1. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); của những người thuộc diện hưởng thừa kế. Tiếp tục đọc

Advertisements