THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý khách hàng của Văn phòng Công chứng Tam Kỳ.

Kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2012, website của Văn phòng Công chứng Tam Kỳ sẽ chạy song song ở 2 địa chỉ:

1. Https://vpcongchungtamky.wordpress.com

2. Http://vpcongchungtamky.tk

Vậy, Văn phòng Công chứng Tam Kỳ thông báo cho quý khách hàng biết để dễ truy cập./.

Advertisements