Sở Tư pháp Quảng Nam Tổ chức tổng kết 5 năm thi hành luật công chứng

 

 

Thực hiện Công văn số 6119/BTP-BTTP ngày 30/7/2012 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tổng kết 5 năm thi hành Luật Công chứng và theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 21/9/2012 vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đã tổ chức tổng kết 5 năm thi hành Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đến dự buổi tổng kết có đại diện Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở và các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp, lãnh đạo Phòng Tư pháp 18 huyện, thành phố và toàn thể cán bộ, công nhân viên của 9 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đọc

Advertisements