THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN, GIẤY ỦY QUYỀN

A. GIẤY TỜ BÊN UỶ QUYỀN CẦN CUNG CẤP:

* Trong trường hợp bên ủy quyền là hai vợ chồng, cần có các giấy tờ sau :

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền (cả vợ và chồng)

2. Hộ khẩu của bên ủy quyền ( cả vợ và chồng)

3. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên ủy quyền ( Đăng ký kết hôn ) Tiếp tục đọc

Advertisements

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG VĂN BẢN VỀ THỪA KẾ

A- CÁC LOẠI VĂN BẢN VỀ THỪA KẾ

1. Văn bản khai nhận thừa kế

2. Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

3. Văn bản từ chối di sản thừa kế

B – CÁC GIẤY TỜ CẦN CUNG CẤP

1. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); của những người thuộc diện hưởng thừa kế. Tiếp tục đọc

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG DI CHÚC

A – CÁC GIẤY TỜ CẦN NỘP

* Trong trường hợp người lập di chúc là hai vợ chồng, cần có các giấy tờ sau :

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cả vợ và chồng

2. Sổ hộ khẩu của cả vợ và chồng

3. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân ( Đăng ký kết hôn ) Tiếp tục đọc

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG VĂN BẢN THỎA THUẬN TÀI SẢN VỢ CHỒNG

A – GIẤY TỜ CẦN CUNG CẤP:

1. Giấy chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

2. Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu của cả vợ và chồng.

3. Sổ Hộ khẩu của vợ, chồng.

4. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân (Đăng ký kết hôn ) Tiếp tục đọc

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN

A. GIẤY CÁC BÊN CẦN CUNG CẤP:

*Trong trường hợp bên cho thuê là hai vợ chồng, cần có các giấy tờ sau :

1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản.

2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu ( cả vợ và chồng )

3. Sổ Hộ khẩu ( cả vợ và chồng) Tiếp tục đọc

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN

A – GIẤY TỜ CỦA BÊN BÁN TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN CẦN CUNG CẤP:

1. Giấy chứng minh quyền sở hữu tài sản (Đăng ký xe ô tô, Đăng ký mô tô, xe máy…).

2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên bán (cả vợ và chồng )

3. Sổ Hộ khẩu của bên bán tài sản là động sản (cả vợ và chồng) Tiếp tục đọc

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP, CẦM CƠ, BẢO LÃNH

A. GIẤY TỜ CÁC BÊN CẦN CUNG CẤP:

* Trong trường hợp bên thế chấp/cầm cố/bảo lãnh là hai vợ chồng, cần cung cấp :

1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản.

2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu ( cả vợ và chồng )

3. Sổ Hộ khẩu ( cả vợ và chồng) Tiếp tục đọc